اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک های فویلی بزرگ را که اشکال مختلف دارند بادکنک فویلی سوپر شیپ نامیده میشوند. این بادکنک ها نیز مصارف متعددی در مراسم دارند و زیبایی خاصی به مراسم میدهند.تمامی بادکنک های فویلی شرکت آقای بادکنک محصول کشور آمریکا و از برندهای کوالاتکس و آناگرام است.

بادکنک های فویلی همگی قابل پرشدن با گاز هلیوم دارند و ماندگاری آن حداقل 10 روز است.

بادکنک سوپر شیپ کد 07026

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 16095

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 16097

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 16472

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 18052

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 16487

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 17093

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 17229

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 17266

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 17975

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 07063

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 16441

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 21843

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 25534

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 26201

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 26202

750,000 ریال