اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

سبد گل طبیعی با بادکنک

می دانید که بهترین هدیه ای که میتوانید احساسات شما را به مخاطب شما انتقال دهد گل طبیعی است. اگر میخواهید نوعی جدیدتر از سبد گل را هدیه دهید میتوانید از المان های دیگری مانند بادکنک فویلی و یا ریسه های LED استفاده کنید. سبدهای گل طبیعی به دو گروه اصلی تقسیم میشوند: سبد گل طبیعی با گل های متفاوت  ( نسبت به فصل ) و دوم سبد گل رز. به دلیل تنوع در انواع سبدهای مختلف  ، شکل سبدهای گل بسیار متنوع و مختلف خواهد بود. بهرحال میتوانیم با ارائه سبدهای گل خاطره ای ماندگار را برای شما رقم بزنیم. پس از مشخص شدن سبد گل میتوانید نوع بادکنک فویلی یا LED و یا هر نوع دیگر را به آن اضافه کنید.المان های فانتزی دیگری نیز مانند تاپرهای هپی یا تاپر های I Love you یا تاپرهای اسم نیز جز سایر مواردی است که میتوانید به سبد خود اضافه کنید.


سبد گل طبیعی با بادکنک (1)

تماس برای دریافت قیمت

سبد گل طبیعی با بادکنک (2)

تماس برای دریافت قیمت

سبد گل طبیعی با بادکنک (3)

تماس برای دریافت قیمت

سبد گل طبیعی با بادکنک (4)

تماس برای دریافت قیمت

سبد گل طبیعی با بادکنک (5)

تماس برای دریافت قیمت

سبد گل طبیعی با بادکنک (6)

تماس برای دریافت قیمت