اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

مراسم افتتاحیه فروشگاه ها و شعب

مرسوم است که فروشگاه ها و یا برند های برتر صنوف مختلف برای افتتاح شعب جدید خود روزی را به عنوان افتتاحیه در نظر گرفته و جشنی با شکوه را برای افتتاح شعبه برگزار می کنند .

آقای بادکنک آیتم های ذیل را در مراسم جشن افتتاحیه با بهترین نوع خدمات ارائه می نماید :
بادکنک آرایی ورودی فروشگاه
بادکنک آرایی ویترین فروشگاه با بادکنک های خاص مخصوص افتتاحیه
چاپ لوگو و آرم فروشگاه روی بادکنک
انجام مراسم آتش بازی و نورافشانی
برگزاری مسابقات با اجرای مجریان صدا و سیما ( جهت برند ها )
چاپ نام حروف برند ها به تفکیک روی بادکنک
بادکنک آرایی نسبت به نوع کالا و خدمات فروشگاه ها
خدمات لیزر شو و مه سنگین ( مه یخی )
فقط برند ها نیستند که با افتتاح شعب جدید خود ، جشن افتتاحیه برگزار می کنند .
به این نکته دقت کنید که برای دیده شدن باید متفاوت باشد .

حتی اگر فروشگاه کوچکی افتتاح می کنید با برگزاری یک جشن بسیار کوچک نیز می توانید حضور خود را پر رنگ تر جلوه دهید و از فروش بیشتر خود لذت ببرید .

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت

پکیج افتتاحیه فروشگاه ها A

تماس برای دریافت قیمت

پکیج افتتاحیه فروشگاه ها B

تماس برای دریافت قیمت

پکیج افتتاحیه فروشگاه ها C

تماس برای دریافت قیمت

پکیج افتتاحیه شعب برندها A

تماس برای دریافت قیمت

پکیج افتتاحیه شعب برندها B

تماس برای دریافت قیمت

پکیج افتتاحیه شعب برندها C

تماس برای دریافت قیمت

تک شوت

تماس برای دریافت قیمت

آبشار زمینی

تماس برای دریافت قیمت

20 شوت

تماس برای دریافت قیمت

آبشار سرد

تماس برای دریافت قیمت

25 شوت

تماس برای دریافت قیمت

دود دستی

تماس برای دریافت قیمت

آبشار دستی بزرگ

تماس برای دریافت قیمت