اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک تولد کودک

بادکنک های فویلی حدود 2000 طرح هستند و برای انواع مراسم قابل استفاده است. . بادکنک های فویلی طرح دار برای موارد مختلفی همچون تولد کودک، تولد بزرگسال، مراسم ازدواج، مراسم افتتاحیه، مراسم های عاشقانه و لاو، مراسم های سالگرد تاسیس و.... کاربرد دارند.
بادکنک های فویلی همگی قابل پرشدن با گاز هلیوم دارند و ماندگاری آن حداقل 10 روز است.
تمامی بادکنک های فویلی شرکت آقای بادکنک محصول کشور آمریکا و از برندهای کوالاتکس و آناگرام است.

بادکنک فویلی کد 60760

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 11767

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 25189

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 16810

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 17264

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 111013

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 111017

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 119888

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 18017

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 20746

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 25228

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 29624

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 31014

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 34434

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 34805

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 35348

150,000 ریال