اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک آرایی افتتاحیه فروشگاه ها

افتتاحیه فروشگاه ها یا افتتاحیه شعب جدید برندهای معروف از جمله جشن هایی است که در آن بادکنک آرایی جلوه زیادی به محل افتتاح و باعث تجمع افراد زیادی در آن محل میشود . غالبا در بادکنک ارایی های افتتاحیه ها از رنگ برند استفاده میشود . شکل درب ورودی ، فضای مناسب برای انجام بادکنک آرایی و ارتفاع سقف از مواردی است که باید برای طراحی و دیزاین این نوع مراسم به آن توجه زیادی نمود .

آرک ساده 2 رنگ

تماس برای دریافت قیمت

آرک بادکنک گازی با ستاره

تماس برای دریافت قیمت

آرک رنگین کمان

تماس برای دریافت قیمت

آرک ساده با بادکنک ماری

تماس برای دریافت قیمت

آرک ساده پیچ با گل

تماس برای دریافت قیمت

آرک ساده با بادکنک چاپی

تماس برای دریافت قیمت

آرک ساده تک رنگ

تماس برای دریافت قیمت

آرک 2رنگ با بادکنک چاپی

تماس برای دریافت قیمت

آرک ساده 2رنگ بدون پیچ

تماس برای دریافت قیمت

آرک 2رنگ یک درمیان

تماس برای دریافت قیمت

آرک ساده دو رنگ

تماس برای دریافت قیمت

آرک ساده رنگی

تماس برای دریافت قیمت

آرک ساده سه رنگ

تماس برای دریافت قیمت

آرک ستاره سه رنگ

تماس برای دریافت قیمت

آرک طرح جنگل

تماس برای دریافت قیمت

آرک طرح گل

تماس برای دریافت قیمت