اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک آرایی افتتاحیه فروشگاه ها

افتتاحیه فروشگاه ها یا افتتاحیه شعب جدید برندهای معروف از جمله جشن هایی است که در آن بادکنک آرایی جلوه زیادی به محل افتتاح و باعث تجمع افراد زیادی در آن محل میشود . غالبا در بادکنک ارایی های افتتاحیه ها از رنگ برند استفاده میشود . شکل درب ورودی ، فضای مناسب برای انجام بادکنک آرایی و ارتفاع سقف از مواردی است که باید برای طراحی و دیزاین این نوع مراسم به آن توجه زیادی نمود .
opening-ceremony-decorations

آرک ساده 2 رنگ

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک بادکنک گازی با ستاره

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک رنگین کمان

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک ساده با بادکنک ماری

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک ساده پیچ با گل

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک ساده با بادکنک چاپی

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک ساده تک رنگ

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک 2رنگ با بادکنک چاپی

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک ساده 2رنگ بدون پیچ

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک 2رنگ یک درمیان

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک ساده دو رنگ

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک ساده رنگی

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک ساده سه رنگ

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک ستاره سه رنگ

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک طرح جنگل

تماس برای دریافت قیمت
decoration-balloon-opening-stores

آرک طرح گل

تماس برای دریافت قیمت