اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک لاو و ودینگ

بادکنک های فویلی حدود 2000 طرح هستند و برای انواع مراسم قابل استفاده است. . بادکنک های فویلی طرح دار برای موارد مختلفی همچون تولد کودک، تولد بزرگسال، مراسم ازدواج، مراسم افتتاحیه، مراسم های عاشقانه و لاو، مراسم های سالگرد تاسیس و.... کاربرد دارند.
بادکنک های فویلی همگی قابل پرشدن با گاز هلیوم دارند و ماندگاری آن حداقل 10 روز است.
تمامی بادکنک های فویلی شرکت آقای بادکنک محصول کشور آمریکا و از برندهای کوالاتکس و آناگرام است.

بادکنک فویلی کد 15791

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 10937

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 15771

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 15866

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 16031

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 17072

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 15796

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 18995

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 24489

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 25317

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 29343

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 29862

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 31078

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 32344

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 880989

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 61881

150,000 ریال