اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک نوزاد

بادکنک های فویلی حدود 2000 طرح هستند و برای انواع مراسم قابل استفاده است. . بادکنک های فویلی طرح دار برای موارد مختلفی همچون تولد کودک، تولد بزرگسال، مراسم ازدواج، مراسم افتتاحیه، مراسم های عاشقانه و لاو، مراسم های سالگرد تاسیس و.... کاربرد دارند.
بادکنک های فویلی همگی قابل پرشدن با گاز هلیوم دارند و ماندگاری آن حداقل 10 روز است.
تمامی بادکنک های فویلی شرکت آقای بادکنک محصول کشور آمریکا و از برندهای کوالاتکس و آناگرام است.

بادکنک فویلی کد 25210

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 25856

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 28170

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 35316

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 35419

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 45109

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 17079

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 13912

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 25726

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 25746

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 13958

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 14500

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 86890

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 14637

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 86885

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 14659

150,000 ریال