اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

اعزام مهماندار

ما با اعزام مهماندار آقا یا خانم با انواع لباس های فرم و با تجربه و متعهد میتوانم شما را در انجام مراسم یا ایونت ها یاری نماییم
دقت داشته باشید که برای هر 20 نفر در حالت متوسط  و برای هر 15 نفر در حالت خوب  و برای هر 10 نفر در حالت vip یک مهماندار نیاز است.
برای هر 6 نفر مهماندار یک سر مهماندار نیاز است. توجه داشته باشید که نیروی خدماتی با مهماندار تشریفاتی متفاوت است و شرح وظایف او نیز متفاوت خواهد بود
برای آگاهی کامل از  شرح وظایف مهماندار
اینجا کلیک کنید
اگر مراسم شما بزرگ است میتوانید از گروه های مهمانداری ما استفاده کنید. وقتی از گروه های مهمانداری استفاده می کنید از تخفیف 10% استفاده کنید.
برای روزهای پایان هفته و روزهای خاص حداقل یک هفته زودتر سفارش  اعزام مهماندار را نهایی کنید.

سر مهماندار

تماس برای دریافت قیمت

مهماندار تشریفاتی

تماس برای دریافت قیمت

نیروی خدماتی و آبدارخانه

تماس برای دریافت قیمت

گروه مهمانداری

تماس برای دریافت قیمت