اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک گازی چراغ دار

Led های کوچکی وجود دارند که به بادکنک وصل میشوند و حدود 8 ساعت نور دارند. این Led ها را هم میتوان به پایین روبان بادکنک وصل نمود و هم میتوان داخل بادکنک قرار داد.
دقت داشته باشد که اگر Led را بیرون از بادکنک قرار دهید این امکان را خواهسد داشت که داخل بادکنک را چسب مخصوص بادکنک ریخته و بتوانید پس از 7 ساعت نیز از یادکنک خود لذت ببرید. ولی اگر Led را درون بادکنک قرار دهید امکان چسب زدن بادکنک وجود ندارد و حداکثر بادکنک شما 7 ساعت معلق خواهد ماند.

بادکنک چراغ دار (1)

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چراغ دار (2)

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چراغ دار (3)

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چراغ دار (4)

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چراغ دار (5)

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چراغ دار (6)

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چراغ دار (7)

تماس برای دریافت قیمت

بادکنک چراغ دار (8)

تماس برای دریافت قیمت