اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

پرنسس / عروسک تن پوش / دلقک

در مراسم های نوزاد بدلیل اینکه تم خاصی وجود ندارد کمتر از عروسک های تنپوش استفاده میشود . ولی در مراسم های تعیین جنسیت حضور پرنسس فرشته بسیار جذاب است . ضمنا در مراسم های نوزاد و سیسمونی نیز بستگی به شرایط مراسم از دلقک و یا پرنسس فرشته استفاده میشود .
اجرای مراسم توسط پرنسس ها و فرشته ها حداقل یک ساعت می باشد . و به دلیل محدودیت در افراد اجرا کننده بهتر است سفارش خود را حداقل 10 روز قبل از مراسم انجام دهید . در مواردی که زمان شما کمتر از 10 روز تا مراسم است حتما قبل از سفارش با شرکت تماس بگیرید.

پرنسس

تماس برای دریافت قیمت