اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

پرنسس / عروسک تن پوش / دلقک

کودکان بواسطه اینکه کارتون های زیادی را تماشا میکنند به بعضی از شخصیتهای کارتون ها علاقه مند میشوند و دوست دارند تم مراسم خود را با همین شخصیت داشته باشند و چه بهتر که یک پرنسس یا عروسک تنپوش با لباس همان شخصیت در مراسم حضور یابد .
این امر بسیار در شادی بچه و اهمیت دادن به علاقه مندی های او تاثیر گذار است .
پرنسس ها فقط برای مراسم های دختر کوچولو ها و عروسک های تنپوش و دلقک هم برای دختران و هم برای آقا پسر ها استفاده میشود .
بهترین زمان استفاده از این افراد در مراسم حدود 30 دقیقه پس از شروع کار دیجی است .
دقت داشته باشید که پرنسس ها / دلقک ها یا عروسک های تنپوش با موزیک بسیار بهتر میتوانند به خدمات بپردازند .
شخص اجرا کننده عروسک های تنپوش فقط میتواند آقا باشد و شخص اجرا کننده دلقک میتواند آقا یا خانم باشد . بالطبع شخص اجرا کننده پرنسس فقط خانم است
.
princess-childrens-ceremony-custume

عروسک تن پوش میکی موس

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

پرنسس السا

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

عروسک تن پوش هلوکیتی

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

پرنسس سیندرلا

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

عروسک تن پوش مینیون (1)

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

عروسک تن پوش اسباب بازی

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

عروسک تن پوش باب اسفنجی

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

عروسک تن پوش میکی موس

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

پرنسس سفیدبرفی

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

پرنسس بل

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

پرنسس سیندرلا

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

دلقک

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

پرنسس سوفیا

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

عروسک تن پوش مینیون (2)

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

بتمن

تماس برای دریافت قیمت
princess-childrens-ceremony-custume

پرنسس آنا

تماس برای دریافت قیمت