اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

پرنسس / عروسک تن پوش / دلقک

کودکان بواسطه اینکه کارتون های زیادی را تماشا میکنند به بعضی از شخصیتهای کارتون ها علاقه مند میشوند و دوست دارند تم مراسم خود را با همین شخصیت داشته باشند و چه بهتر که یک پرنسس یا عروسک تنپوش با لباس همان شخصیت در مراسم حضور یابد .
این امر بسیار در شادی بچه و اهمیت دادن به علاقه مندی های او تاثیر گذار است .
پرنسس ها فقط برای مراسم های دختر کوچولو ها و عروسک های تنپوش و دلقک هم برای دختران و هم برای آقا پسر ها استفاده میشود .
بهترین زمان استفاده از این افراد در مراسم حدود 30 دقیقه پس از شروع کار دیجی است .
دقت داشته باشید که پرنسس ها / دلقک ها یا عروسک های تنپوش با موزیک بسیار بهتر میتوانند به خدمات بپردازند .
شخص اجرا کننده عروسک های تنپوش فقط میتواند آقا باشد و شخص اجرا کننده دلقک میتواند آقا یا خانم باشد . بالطبع شخص اجرا کننده پرنسس فقط خانم است
.

عروسک تن پوش میکی موس

تماس برای دریافت قیمت

پرنسس السا

تماس برای دریافت قیمت

عروسک تن پوش هلوکیتی

تماس برای دریافت قیمت

پرنسس سیندرلا

تماس برای دریافت قیمت

عروسک تن پوش مینیون (1)

تماس برای دریافت قیمت

عروسک تن پوش اسباب بازی

تماس برای دریافت قیمت

عروسک تن پوش باب اسفنجی

تماس برای دریافت قیمت

عروسک تن پوش میکی موس

تماس برای دریافت قیمت

پرنسس سفیدبرفی

تماس برای دریافت قیمت

پرنسس بل

تماس برای دریافت قیمت

پرنسس سیندرلا

تماس برای دریافت قیمت

دلقک

تماس برای دریافت قیمت

پرنسس سوفیا

تماس برای دریافت قیمت

عروسک تن پوش مینیون (2)

تماس برای دریافت قیمت

بتمن

تماس برای دریافت قیمت

پرنسس آنا

تماس برای دریافت قیمت