بالن تبلیغاتی شرکتها و سازمانها

بالن های تبلیغاتی از جمله آیتم هایی هستند که بواسطه قیمت بالای آن بیشتر برندها و شرکت های بزرگ امکان استفاده از آن را دارند.
بالن های تبلیغاتی به خودی خود قیمت زیادی ندارند ولی گاز هلیوم آن بسیار گران بوده و باعث قیمت بالای آن می شود .
در بالن های تبلیغاتی امکان استفاده از گاز هیدروژن نیز وجود دارد ولی بسیار خطرناک و اشتعال زاست.
بالن های تبلیغاتی از حدود 1000 متری دیده شده و بسیار مبلغ خوبی برای برند شما به شمار می آیند .
 دقت کنید که برای استفاده از بالن های تبلیغاتی باید از اداره اماکن مجوز دریافت کرده باشید.
امکان خواندن اطلاعات روی بالن های تبلیغاتی حدود 50 تا 100 متر است.
بالن تبلیغاتی 3 متری با پایه

بالن تبلیغاتی 3 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت
بالن تبلیغاتی 4 متری با پایه

بالن تبلیغاتی 4 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت
بالن تبلیغاتی 5 متری با پایه

بالن تبلیغاتی 5 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت
بالن مکعبی

بالن مکعبی

تماس برای دریافت قیمت
حروف بادی

حروف بادی

تماس برای دریافت قیمت
دروازه بادی شکسته

دروازه بادی شکسته

تماس برای دریافت قیمت
دروازه بادی مسابقات

دروازه بادی مسابقات

تماس برای دریافت قیمت
دروازه بادی هلالی

دروازه بادی هلالی

تماس برای دریافت قیمت
دروازه بادی

دروازه بادی

تماس برای دریافت قیمت
زمین فوتبال بادی

زمین فوتبال بادی

تماس برای دریافت قیمت
غرفه بادی

غرفه بادی

تماس برای دریافت قیمت