اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بالن تبلیغاتی شرکتها و سازمانها

بالن های تبلیغاتی از جمله آیتم هایی هستند که بواسطه قیمت بالای آن بیشتر برندها و شرکت های بزرگ امکان استفاده از آن را دارند.
بالن های تبلیغاتی به خودی خود قیمت زیادی ندارند ولی گاز هلیوم آن بسیار گران بوده و باعث قیمت بالای آن می شود .
در بالن های تبلیغاتی امکان استفاده از گاز هیدروژن نیز وجود دارد ولی بسیار خطرناک و اشتعال زاست.
بالن های تبلیغاتی از حدود 1000 متری دیده شده و بسیار مبلغ خوبی برای برند شما به شمار می آیند .
 دقت کنید که برای استفاده از بالن های تبلیغاتی باید از اداره اماکن مجوز دریافت کرده باشید.
امکان خواندن اطلاعات روی بالن های تبلیغاتی حدود 50 تا 100 متر است.
advertizing-balloons

بالن تبلیغاتی 3 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت
advertizing-balloons

بالن تبلیغاتی 4 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت
advertizing-balloons

بالن تبلیغاتی 5 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت
advertizing-balloons

بالن مکعبی

تماس برای دریافت قیمت
advertizing-balloons

حروف بادی

تماس برای دریافت قیمت
advertizing-balloons

دروازه بادی شکسته

تماس برای دریافت قیمت
advertizing-balloons

دروازه بادی مسابقات

تماس برای دریافت قیمت
advertizing-balloons

دروازه بادی هلالی

تماس برای دریافت قیمت
advertizing-balloons

دروازه بادی

تماس برای دریافت قیمت
advertizing-balloons

زمین فوتبال بادی

تماس برای دریافت قیمت
advertizing-balloons

غرفه بادی

تماس برای دریافت قیمت