اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بالن تبلیغاتی افتتاحیه فروشگاه ها

افتتاحیه ها ( opening ) رویدادی هستند که در چند روز یک فروشگاه باید با تبلیغات خود افراد را متوجه خود کند غالبا فروشگاه ها بیشترین مشتریان خود را از همسایگان و افراد آن محل دارند چرا که مقرون به صرفه ترین راه خرید برای مشتریان خرید از فروشگاه های نزدیک با قیمت پایین و کیفیت مطلوب است.
در حوزه برگزاری مراسم افتتاحیه یکی از بهترین گزینه های تبلیغاتی بالن تبلیغاتی است. بالن ها از حدود 200 متری دیده میشوند و از حدود 50 متری قابل خواندن هستند. بالن های تبلیغاتی حدود 4 روز با گاز هلیوم ماندگاری دارند و این زمان بسیار در افتتاحیه ها مناسب است.
دقت داشته باشید شرکت آقای بادکنک فقط از گاز هلیوم برای اوج دهی بالن استفاده نموده و از گاز هیدروژن که گازی ارزان تر و قابل اشتعال است استفاده نمیکند
ضمنا برای استفاده از بالن تبلیغاتی نیاز به دریافت مجوز از اداره اماکن دارید.

بالن تبلیغاتی 3 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت

بالن تبلیغاتی 4 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت

بالن تبلیغاتی 5 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت

بالن مکعبی

تماس برای دریافت قیمت

حروف بادی

تماس برای دریافت قیمت

دروازه بادی شکسته

تماس برای دریافت قیمت

دروازه بادی مسابقات

تماس برای دریافت قیمت

دروازه بادی هلالی

تماس برای دریافت قیمت

دروازه بادی

تماس برای دریافت قیمت

زمین فوتبال بادی

تماس برای دریافت قیمت

غرفه بادی

تماس برای دریافت قیمت