اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بالن تبلیغاتی مناسبت های ملی و اعیاد

در مناسبت های ملی یکی از المان هایی که باعث جلب توجه بیشتر میشود بالن های تبلیغاتی است.
بالن های تبلیغاتی در این نوع مناسبت عموما یا از نوع دروازه بادی هستند و یا از نوع کروی می باشند.
بالن های تبلیغاتی را میتوان با هیدروژن و یا هلیوم پر نمود ولی توجه داشته باشید که گاز هیدروژن خطر انفجار دارد ولی ارزان است و گاز هلیوم ایمن است ولی قیمت آن بالاست.
شرکت آقای بادکنک فقط از هلیوم برای بالن های تبلیغاتی استفاده می کند، دقت داشته باشد که دروازه های بادی نیاز به هلیوم ندارند و با پمپ باد کار می کنند.
استفاده از بالن های تبلیغاتی کروی با گاز هلیوم در مناسبت های ملی حتما نیاز به مجوز از اداره اماکن دارد.
امکان اجرای بالن تبلیغاتی در شهرستان فعلا وجود ندارد و فقط امکان ارسال بالن به صورت خام و با استیکر وجود دارد.

بالن تبلیغاتی 3 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت

بالن تبلیغاتی 4 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت

بالن تبلیغاتی 5 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت

بالن مکعبی

تماس برای دریافت قیمت

حروف بادی

تماس برای دریافت قیمت

دروازه بادی شکسته

تماس برای دریافت قیمت

دروازه بادی مسابقات

تماس برای دریافت قیمت

دروازه بادی هلالی

تماس برای دریافت قیمت

دروازه بادی

تماس برای دریافت قیمت

زمین فوتبال بادی

تماس برای دریافت قیمت

غرفه بادی

تماس برای دریافت قیمت