اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بالن تبلیغاتی نمایشگاهی

بالن های تبلیغاتی نمایشگاهی از جمله ابزار تبلیغاتی بسیار خوب و نمایشگر در نمایشگاه ها هستند.
بالن های تبلیغاتی کروی از قطر 5/2 تا 5 وجود دارند و حتما برای استفاده از آن در نمایشگاه نیاز به مجوز از برگزار کننده نمایشگاه دارید.
بالن های تبلیغاتی امکان پرشدن با گاز هیدروژن و هلیوم را دارند ولی به یک نکته دقت داشته باشید که کاز هیدروژن ارزان است ولی خطرناک و اشتغال زاست و گاز هلیوم بسیار گران و ایمن است.شرکت آقای بادکنک فقط امکان بالن تبلیغاتی با گاز هلیوم را دارد 
امکان قرار دادن چراغ فقط در بالن های تبلیغاتی با گاز هلیوم وجود دارد و در بالن های با گاز هیدروژن این امکان وجود ندارد.
بالن های تبلیغاتی کروی با قطر کمتر از 5/2 متر با گاز هلیوم یا هیدروژن بالا نمی روند و فقط امکان پر شدن با هوا دارند و می توان آن را مثلا از سقف سالن نمایشکاه آویزان نمود.

بالن تبلیغاتی 3 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت

بالن تبلیغاتی 4 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت

بالن تبلیغاتی 5 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت

بالن مکعبی

تماس برای دریافت قیمت

حروف بادی

تماس برای دریافت قیمت

دروازه بادی شکسته

تماس برای دریافت قیمت

دروازه بادی مسابقات

تماس برای دریافت قیمت

دروازه بادی هلالی

تماس برای دریافت قیمت

دروازه بادی

تماس برای دریافت قیمت

زمین فوتبال بادی

تماس برای دریافت قیمت

غرفه بادی

تماس برای دریافت قیمت