اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

شهربازی و لوازم تفریحی مراسم کودک

اگر فضای خوبی برای اجرای مراسم جشن تولد دارید. یکی از آیتم هایی که بسیار باعث تحرک و شادی کودکان می شود اجرای شهربازی سیار و یا لوازم تفریحی شهربازی  است.
این لوازم در پارکینگ ها ،  سالن های اجتماعات یا حیاط قابل استفاده هستند. فقط دقت کنید که برای بعضی از لوازم تفریحی و شهربازی سیار نیاز به ارتفاع حداقل 3 متر دارید.
هنگام اجرای این خدمات حتما یک اپراتور در کنار آن خواهد بود تا کودکان در امنیت کامل باشند.
اگر فضای شما برای مراسم زیاد است از پینت بال یا لیزرتگ استفاده کنید. مطمئن باشید مراسم جشن تولد شما به خاطره ای زیبا تبدیل می شود.
شهربازی های سیار را نسبت به نوع مهمانان تعریف کنید.و حتما سن افراد را در نظر بگیرید . و نیز  اگر تعداد دختران بیشتر از پسران است بهتر است از بازی هایی که دختران بیشتر دوست دارند استفاده کنید.

استخر توپ

تماس برای دریافت قیمت

استوانه جادویی

تماس برای دریافت قیمت

ایرهاکی

تماس برای دریافت قیمت

پینت بال بزرگسال

تماس برای دریافت قیمت

پینت بال کودک

تماس برای دریافت قیمت

تاپ و سرسره

تماس برای دریافت قیمت

ترامپولین

تماس برای دریافت قیمت

توپ جادویی

تماس برای دریافت قیمت

جامپینگ بادی

تماس برای دریافت قیمت

سرسره بادی بزرگ

تماس برای دریافت قیمت

سرسره بادی کوچک

تماس برای دریافت قیمت

سرسره بادی متوسط

تماس برای دریافت قیمت

صخره بازی

تماس برای دریافت قیمت

فوتبال حبابی

تماس برای دریافت قیمت

فوتبال دستی 30 نفره

تماس برای دریافت قیمت

فوتبال دستی

تماس برای دریافت قیمت