اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

شهربازی و لوازم تفریحی مراسم کودک

اگر فضای خوبی برای اجرای مراسم جشن تولد دارید. یکی از آیتم هایی که بسیار باعث تحرک و شادی کودکان می شود اجرای شهربازی سیار و یا لوازم تفریحی شهربازی  است.
این لوازم در پارکینگ ها ،  سالن های اجتماعات یا حیاط قابل استفاده هستند. فقط دقت کنید که برای بعضی از لوازم تفریحی و شهربازی سیار نیاز به ارتفاع حداقل 3 متر دارید.
هنگام اجرای این خدمات حتما یک اپراتور در کنار آن خواهد بود تا کودکان در امنیت کامل باشند.
اگر فضای شما برای مراسم زیاد است از پینت بال یا لیزرتگ استفاده کنید. مطمئن باشید مراسم جشن تولد شما به خاطره ای زیبا تبدیل می شود.
شهربازی های سیار را نسبت به نوع مهمانان تعریف کنید.و حتما سن افراد را در نظر بگیرید . و نیز  اگر تعداد دختران بیشتر از پسران است بهتر است از بازی هایی که دختران بیشتر دوست دارند استفاده کنید.
amusement-park

استخر توپ

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

استوانه جادویی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

ایرهاکی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

پینت بال بزرگسال

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

پینت بال کودک

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

تاپ و سرسره

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

ترامپولین

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

توپ جادویی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

جامپینگ بادی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

سرسره بادی بزرگ

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

سرسره بادی کوچک

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

سرسره بادی متوسط

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

صخره بازی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

فوتبال حبابی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

فوتبال دستی 30 نفره

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

فوتبال دستی

تماس برای دریافت قیمت