شهربازی و لوازم تفریحی مراسم مدارس

در مراسم های مدارس شهربازی سیار یا لوازم تفریحی پارکی بسیار طرفدار دارد، این لوازم تفریحی بخاطر اینکه بیشتر در پارک ها و شهربازی دیده می شود وقتی در حیاط و فضای مدرسه قرار می گیرند انرژی و هیجان را به دانش آموزان انتقال می دهند.
در صورت تمایل حتی میتوانید یک پینت بال کاملا حرفه ای را در حیاط مدرسه تجربه کنید.
عموما در مدارس از 5 یا 6 آیتم شهربازی سیار استفاده می شود و برای هیجان بیشتر یک مجری نیز با اجرای مسابقات ویژه بین دانش آموزان فضا را بسیار شاد و هیجان انگیز می نماید.
در طول اجرای شهربازی سیار کنار دستگاه ها یک نیروی پشتیبان برای امنیت و محافظت از کودکان حضور دارد تا اتفاق و مشکلی برای دانش آموزان ایجاد نشود.
 استخر توپ

استخر توپ

تماس برای دریافت قیمت
استوانه جادویی

استوانه جادویی

تماس برای دریافت قیمت
ایرهاکی

ایرهاکی

تماس برای دریافت قیمت
پینت بال بزرگسال

پینت بال بزرگسال

تماس برای دریافت قیمت
پینت بال کودک

پینت بال کودک

تماس برای دریافت قیمت
تاپ و سرسره

تاپ و سرسره

تماس برای دریافت قیمت
ترامپولین

ترامپولین

تماس برای دریافت قیمت
توپ جادویی

توپ جادویی

تماس برای دریافت قیمت
جامپینگ بادی

جامپینگ بادی

تماس برای دریافت قیمت
سرسره بادی بزرگ

سرسره بادی بزرگ

تماس برای دریافت قیمت
سرسره بادی کوچک

سرسره بادی کوچک

تماس برای دریافت قیمت
سرسره بادی متوسط

سرسره بادی متوسط

تماس برای دریافت قیمت
صخره بازی

صخره بازی

تماس برای دریافت قیمت
فوتبال حبابی

فوتبال حبابی

تماس برای دریافت قیمت
فوتبال دستی 30 نفره

فوتبال دستی 30 نفره

تماس برای دریافت قیمت
فوتبال دستی

فوتبال دستی

تماس برای دریافت قیمت