اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

شهربازی و لوازم تفریحی مراسم مدارس

در مراسم های مدارس شهربازی سیار یا لوازم تفریحی پارکی بسیار طرفدار دارد، این لوازم تفریحی بخاطر اینکه بیشتر در پارک ها و شهربازی دیده می شود وقتی در حیاط و فضای مدرسه قرار می گیرند انرژی و هیجان را به دانش آموزان انتقال می دهند.
در صورت تمایل حتی میتوانید یک پینت بال کاملا حرفه ای را در حیاط مدرسه تجربه کنید.
عموما در مدارس از 5 یا 6 آیتم شهربازی سیار استفاده می شود و برای هیجان بیشتر یک مجری نیز با اجرای مسابقات ویژه بین دانش آموزان فضا را بسیار شاد و هیجان انگیز می نماید.
در طول اجرای شهربازی سیار کنار دستگاه ها یک نیروی پشتیبان برای امنیت و محافظت از کودکان حضور دارد تا اتفاق و مشکلی برای دانش آموزان ایجاد نشود.
amusement-park

استخر توپ

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

استوانه جادویی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

ایرهاکی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

پینت بال بزرگسال

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

پینت بال کودک

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

تاپ و سرسره

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

ترامپولین

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

توپ جادویی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

جامپینگ بادی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

سرسره بادی بزرگ

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

سرسره بادی کوچک

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

سرسره بادی متوسط

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

صخره بازی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

فوتبال حبابی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

فوتبال دستی 30 نفره

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

فوتبال دستی

تماس برای دریافت قیمت