شهربازی و لوازم تفریحی مناسبت های ملی

در بیشتر مراسم های ملی و اعیاد در محل مراسم قسمتی را به کودکان اختصاص می دهند تا در آن قسمت سرگرم شده و شاد باشند برای این منظور می توانید از آیتم شهربازی های سیار استفاده کنید.
شما میتوانید از حدود 20 نوع از لوازم تفریحی شهربازی مواردی را که نسبت به شرایط محل و نوع مخاطبین تطابق دارد انتخاب کنید و شادی مراسم را بگونه ای دیگر به کودکان معرفی کنید.
در بیشتر موارد هنگام بازی کودکان در شهربازی سیار میتوانید از وقت والدین برای معرفی محصولات یا ارائه اطلاعات به آنان استفاده کنید.
توجه داشته باشید که در شهربازی سیار در مناسبت های ملی که ازدحام جمعیت وجود دارد حتما باید نیروی پشتیبان و یا مربی بازی ها وجود داشته باشد.

 استخر توپ

استخر توپ

تماس برای دریافت قیمت
استوانه جادویی

استوانه جادویی

تماس برای دریافت قیمت
ایرهاکی

ایرهاکی

تماس برای دریافت قیمت
پینت بال بزرگسال

پینت بال بزرگسال

تماس برای دریافت قیمت
پینت بال کودک

پینت بال کودک

تماس برای دریافت قیمت
تاپ و سرسره

تاپ و سرسره

تماس برای دریافت قیمت
ترامپولین

ترامپولین

تماس برای دریافت قیمت
توپ جادویی

توپ جادویی

تماس برای دریافت قیمت
جامپینگ بادی

جامپینگ بادی

تماس برای دریافت قیمت
سرسره بادی بزرگ

سرسره بادی بزرگ

تماس برای دریافت قیمت
سرسره بادی کوچک

سرسره بادی کوچک

تماس برای دریافت قیمت
سرسره بادی متوسط

سرسره بادی متوسط

تماس برای دریافت قیمت
صخره بازی

صخره بازی

تماس برای دریافت قیمت
فوتبال حبابی

فوتبال حبابی

تماس برای دریافت قیمت
فوتبال دستی 30 نفره

فوتبال دستی 30 نفره

تماس برای دریافت قیمت
فوتبال دستی

فوتبال دستی

تماس برای دریافت قیمت