اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

شهربازی و لوازم تفریحی مناسبت های ملی

در بیشتر مراسم های ملی و اعیاد در محل مراسم قسمتی را به کودکان اختصاص می دهند تا در آن قسمت سرگرم شده و شاد باشند برای این منظور می توانید از آیتم شهربازی های سیار استفاده کنید.
شما میتوانید از حدود 20 نوع از لوازم تفریحی شهربازی مواردی را که نسبت به شرایط محل و نوع مخاطبین تطابق دارد انتخاب کنید و شادی مراسم را بگونه ای دیگر به کودکان معرفی کنید.
در بیشتر موارد هنگام بازی کودکان در شهربازی سیار میتوانید از وقت والدین برای معرفی محصولات یا ارائه اطلاعات به آنان استفاده کنید.
توجه داشته باشید که در شهربازی سیار در مناسبت های ملی که ازدحام جمعیت وجود دارد حتما باید نیروی پشتیبان و یا مربی بازی ها وجود داشته باشد.

amusement-park

استخر توپ

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

استوانه جادویی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

ایرهاکی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

پینت بال بزرگسال

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

پینت بال کودک

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

تاپ و سرسره

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

ترامپولین

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

توپ جادویی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

جامپینگ بادی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

سرسره بادی بزرگ

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

سرسره بادی کوچک

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

سرسره بادی متوسط

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

صخره بازی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

فوتبال حبابی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

فوتبال دستی 30 نفره

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

فوتبال دستی

تماس برای دریافت قیمت