سیخ ها

سیخ های سوخاری فینگرفود متشکل از مواد دلخواه که داخل سیخ های چوبی قرار گرفته می شود و سپس در روغن سرخ می شود. در بعضی از مراسم شما میتوانید از مهمانان خود  با فینگر فود  گرم پذیرایی کنید . سیخ های که در فینگر فود گرم بیشتر استفاده میشود . سیخ های کباب چنجه . سیخ میگو و سیخ جوجه است.

سیخ سوسیس

تماس برای دریافت قیمت

سیخ فیله سوخاری

تماس برای دریافت قیمت