اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

سیخ ها

سیخ های سوخاری فینگرفود متشکل از مواد دلخواه که داخل سیخ های چوبی قرار گرفته می شود و سپس در روغن سرخ می شود. در بعضی از مراسم شما میتوانید از مهمانان خود  با فینگر فود  گرم پذیرایی کنید . سیخ های که در فینگر فود گرم بیشتر استفاده میشود . سیخ های کباب چنجه . سیخ میگو و سیخ جوجه است.

سیخ سوسیس

تماس برای دریافت قیمت

سیخ فیله سوخاری

تماس برای دریافت قیمت