اسنک ها

اسنک را هم می توان به عنوان میان وعده  و هم به عنوان یک وعده ی غذایی میل نمود، اسنک را از مواد مختلفی می توان تهیه کرد که داخل نان تست قرار می گیرند و با دستگاه مخصوص آماده سرو می شوند.اسنک ها بخاطر داشتن نان تست بسیاز زود هضم هستند و افراد خیلی زود با خوردن اسنک احساس سیر شدن دارند.