اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

مینی پیتزا ها

مینی پیتزا پیتزاهای کوچک تک نفره ای هستند که مانند پیتزاها می تواند از مواد مختلفی تشکیل شود و مطابق میل و سلیقه شما آماده شود. مینی پیتزا در تولد های کودکان بیشتر از تولد بزرگسالان محبوبیت دارد.

مینی پیتزا مخلوط

تماس برای دریافت قیمت

مینی پیتزا ژامبون

تماس برای دریافت قیمت

مینی پیتزا گوشت و قارچ

تماس برای دریافت قیمت

مینی پیتزا مرغ و قارچ

تماس برای دریافت قیمت