پکیج هاي کامل / پکیج هاي تخفیف دار

مشتری محترم توجه داشته باشید آیتم های پکیج های تخفیف دار یا پکیج های کامل قابل تغییر نیستند و ضمنا تنها تفاوتی که بین پکیج های کامل و تخفیف دار وجود دارد زمان رزرو مراسم است به این معنی که پکیج های تخفیف دار حداقل 1 ماه زودتر از تاریخ مراسم باید رزرو شوند و پکیج های کامل 10 روز قبل از مراسم و از همه مهمتر مبلغ پکیج های تخفیف دار با %10 تخفیف محاسبه میشود.
در صورتی که تمایل به انتخاب آیتم های مراسم خود دارید از مابقی سرمنوهای این بخش آیتم های مورد نظرتان را انتخاب کنید مثلا تزئینات ، غذا و پذیرایی و ....

پکیج جشن تکلیف

پکیج جشن تکلیف

تماس برای دریافت قیمت
پکیج جشن تکلیف (VIP)

پکیج جشن تکلیف (VIP)

تماس برای دریافت قیمت
پکیج تولد یک سالگی

پکیج تولد یک سالگی

تماس برای دریافت قیمت
پکیج تولد یک سالگی (VIP)

پکیج تولد یک سالگی (VIP)

تماس برای دریافت قیمت
پکیج تولد یک سالگی (OFF)

پکیج تولد یک سالگی (OFF)

تماس برای دریافت قیمت
پکیج تولد کودک A

پکیج تولد کودک A

تماس برای دریافت قیمت
پکیج تولد کودک B

پکیج تولد کودک B

تماس برای دریافت قیمت
پکیج تولد کودک C

پکیج تولد کودک C

تماس برای دریافت قیمت
پکیج تولد کودک D

پکیج تولد کودک D

تماس برای دریافت قیمت
پکیج تولد کودک E

پکیج تولد کودک E

تماس برای دریافت قیمت
پکیج تولد کودک F

پکیج تولد کودک F

تماس برای دریافت قیمت
پکیج تولد کودک (OFF (1

پکیج تولد کودک (OFF (1

تماس برای دریافت قیمت
پکیج تولد کودک (OFF (2

پکیج تولد کودک (OFF (2

تماس برای دریافت قیمت
پکیج تولد کودک (OFF (3

پکیج تولد کودک (OFF (3

تماس برای دریافت قیمت