تست ها

تست ها از مواد متفاوت و باب میل شما تهیه میشوند که داخل نان تست قرار میگیرند و تزیین میشوند، همه تست ها سرد سرو میشوند . تستها بسیار زود هضم و سیر کننده هستند . تست ها بیشتر در مراسم هایی که تعداد مهمان زیاد است استفاده میشود.

تست مرغ و بادام

تماس برای دریافت قیمت

تست ژامبون و پنیر

تماس برای دریافت قیمت

تست مرغ و بادمجان

تماس برای دریافت قیمت