اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

اعزام پرسنل و مهماندار نمایشگاهی

در غرفه های نمایشگاهی برای ارائه بهتر اطلاعات و پذیرایی بهتر از بازدیدکنندگان نیاز به مهمان دار نمایشگاهی دارید. پرسنل های نمایشگاهی به چند قسمت تقسیم می شوند. که شامل مهماندار، مسئول کانتر، مترجم، کافی من  و ..... اینان  افرادی هستند که می توانید در غرفه های نمایشگاهی از حضور آنان بهره ببرید.
برای هر 10 متر مربع غرفه نمایشگاهی یک مهماندار نمایشگاهی نیاز دارید.
دقت داشته باشید هزینه مهمانداران نمایشگاهی مطابق 4 روز برگزاری نمایشگاه تعیین می شود و امکان ارائه مهماندار برای یک روز یا دو روز وجود ندارد.
برای رزرو مهماندار و پرسنل نمایشگاهی حداقل 5 روز قبل از نمایشگاه اقدام کنید. اگر دوست داشته باشید می توانید قبل از نمایشگاه در محل شرکت اقدام به آموزش پرسنل نیز نمایید. تا در روزهای نمایشگاه بهتر بتوانید خدمات ارائه دهند.

اعزام مهماندارنمایشگاه(اینفو)

تماس برای دریافت قیمت

اعزام سمپلر

تماس برای دریافت قیمت

اعزام مترجم نمایشگاهی

تماس برای دریافت قیمت

اعزام مهماندار تشریفاتی

تماس برای دریافت قیمت