اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک بابلز با گاز هلیوم

شکل خاص بادکنک های بابلز ( حبابی ) باعث زیبایی آن است . بادکنک گازی بابلز را بهتر است برای نشان دادن یک موضوع و بصورت تکی استفاده کنید . زیبایی بادکنک های بابلز معلق و شناور در هوا جذابیت فراوانی دارد و کمتر کسی است که بادکنک گازی بابلز را دوست نداشته باشد . 
بادکنک های بابلز هلیومی ( حبابی ) فقط محصول آمریکا بوده و برای برند کوالاتکس می باشد .  
فقط دقت کنید که هنگام خرید بادکنک بهلیومی مطمئن شوید که هلیوم خالص دریافت میکنید . در صورتی که هلیوم با هیدروژن مخلوط شده باشد خطر اشتعال زایی داشته و براحتی مهمانی شاد شما را به خاطره ای بد تبدیل میکند . 
برای تست گاز هلیوم یک کبریت یا فندک به بادکنک گاز شده  در فضای تاریک بگیرید . اکر یه آتش لحظه ای مشاهده کردید . آن گاز هلیوم خالص نیست.