اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

بادکنک بابلز با گاز هلیوم

شکل خاص بادکنک های بابلز ( حبابی ) باعث زیبایی آن است . بادکنک گازی بابلز را بهتر است برای نشان دادن یک موضوع و بصورت تکی استفاده کنید . زیبایی بادکنک های بابلز معلق و شناور در هوا جذابیت فراوانی دارد و کمتر کسی است که بادکنک گازی بابلز را دوست نداشته باشد . 
بادکنک های بابلز هلیومی ( حبابی ) فقط محصول آمریکا بوده و برای برند کوالاتکس می باشد .  
فقط دقت کنید که هنگام خرید بادکنک بهلیومی مطمئن شوید که هلیوم خالص دریافت میکنید . در صورتی که هلیوم با هیدروژن مخلوط شده باشد خطر اشتعال زایی داشته و براحتی مهمانی شاد شما را به خاطره ای بد تبدیل میکند . 
برای تست گاز هلیوم یک کبریت یا فندک به بادکنک گاز شده  در فضای تاریک بگیرید . اکر یه آتش لحظه ای مشاهده کردید . آن گاز هلیوم خالص نیست.

بادکنک بابلز کد 10398

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 27539

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 27566

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 30197

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 30799

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 30808

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 31851

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 34072

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 36765

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 69729

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 69758

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 11999

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 12862

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 12864

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 25871

250,000 ریال

بادکنک بابلز کد 29164

250,000 ریال