اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

فویلی سوپرشیپ

بادکنک های فویلی بخاطر براق بودن و تنوع طرح های آن بسیار در خلق جلوه های بصری مراسم دارند . زیبایی بادکنک های فویلی معلق و شناور در هوا جذابیت فراوانی دارند و کمتر کسی است که بادکنک گازی فویلی را دوست نداشته باشد . 
بادکنک های فویلی هلیومی شرکت آقای بادکنک فقط محصول امریکا بوده و شامل برندهای کوالاتکس و آناگرام هستند . 
فقط دقت کنید که هنگام خرید بادکنک هلیومی مطمئن شوید که هلیوم خالص دریافت میکنید . در صورتی که هلیوم با هیدروژن مخلوط شده باشد خطر اشتعال زایی داشته و براحتی مهمانی شاد شما را به خاطره ای بد تبدیل میکند . 
برای تست گاز هلیوم یک کبریت یا فندک به بادکنک گاز شده  در فضای تاریک بگیرید . اکر یه آتش لحظه ای مشاهده کردید . آن گاز هلیوم خالص نیست . 
اکر بادکنک های چینی عروسکی را دیدید که با گاز معلق هستند بدانید که آن گاز نمیتواند هلیوم خالص باشد . هلیوم خالص امکان معلق نمودن بادکنک های چینی پلی اتیلن ( بادکنک های عروسکی ) را ندارد.

بادکنک سوپر شیپ کد 07026

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 16095

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 16097

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 16472

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 18052

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 16487

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 17093

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 17229

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 17266

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 17975

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 07063

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 16441

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 21843

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 25534

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 26201

750,000 ریال

بادکنک سوپر شیپ کد 26202

750,000 ریال