تولد کودک

بادکنک های فویلی بخاطر براق بودن و تنوع طرح های آن بسیار در خلق جلوه های بصری مراسم دارند . زیبایی بادکنک های فویلی معلق و شناور در هوا جذابیت فراوانی دارند و کمتر کسی است که بادکنک گازی فویلی را دوست نداشته باشد . 
بادکنک های فویلی هلیومی شرکت آقای بادکنک فقط محصول امریکا بوده و شامل برندهای کوالاتکس و آناگرام هستند . 
فقط دقت کنید که هنگام خرید بادکنک هلیومی مطمئن شوید که هلیوم خالص دریافت میکنید . در صورتی که هلیوم با هیدروژن مخلوط شده باشد خطر اشتعال زایی داشته و براحتی مهمانی شاد شما را به خاطره ای بد تبدیل میکند . 
برای تست گاز هلیوم یک کبریت یا فندک به بادکنک گاز شده  در فضای تاریک بگیرید . اکر یه آتش لحظه ای مشاهده کردید . آن گاز هلیوم خالص نیست . 
اکر بادکنک های چینی عروسکی را دیدید که با گاز معلق هستند بدانید که آن گاز نمیتواند هلیوم خالص باشد . هلیوم خالص امکان معلق نمودن بادکنک های چینی پلی اتیلن ( بادکنک های عروسکی ) را ندارد.

بادکنک فویلی کد 60760

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 11767

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 25189

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 16810

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 17264

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 111013

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 111017

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 119888

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 18017

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 20746

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 25228

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 29624

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 31014

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 34434

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 34805

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 35348

150,000 ریال