دیزنی

بادکنک های فویلی بخاطر براق بودن و تنوع طرح های آن بسیار در خلق جلوه های بصری مراسم دارند . زیبایی بادکنک های فویلی معلق و شناور در هوا جذابیت فراوانی دارند و کمتر کسی است که بادکنک گازی فویلی را دوست نداشته باشد . 
بادکنک های فویلی هلیومی شرکت آقای بادکنک فقط محصول امریکا بوده و شامل برندهای کوالاتکس و آناگرام هستند . 
فقط دقت کنید که هنگام خرید بادکنک هلیومی مطمئن شوید که هلیوم خالص دریافت میکنید . در صورتی که هلیوم با هیدروژن مخلوط شده باشد خطر اشتعال زایی داشته و براحتی مهمانی شاد شما را به خاطره ای بد تبدیل میکند . 
برای تست گاز هلیوم یک کبریت یا فندک به بادکنک گاز شده  در فضای تاریک بگیرید . اکر یه آتش لحظه ای مشاهده کردید . آن گاز هلیوم خالص نیست . 
اکر بادکنک های چینی عروسکی را دیدید که با گاز معلق هستند بدانید که آن گاز نمیتواند هلیوم خالص باشد . هلیوم خالص امکان معلق نمودن بادکنک های چینی پلی اتیلن ( بادکنک های عروسکی ) را ندارد.

بادکنک فویلی دیزنی

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 30647

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 99037

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 118380

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 81986

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 09252

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 09603

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 09604

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 10958

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 10959

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 12964

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 14055

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 17797

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 17799

170,000 ریال

بادکنک فویلی کد 18286

170,000 ریال

بادکنک دیزنی کد 20011

170,000 ریال