اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

لاو و ودینگ

بادکنک های فویلی بخاطر براق بودن و تنوع طرح های آن بسیار در خلق جلوه های بصری مراسم دارند . زیبایی بادکنک های فویلی معلق و شناور در هوا جذابیت فراوانی دارند و کمتر کسی است که بادکنک گازی فویلی را دوست نداشته باشد . 
بادکنک های فویلی هلیومی شرکت آقای بادکنک فقط محصول امریکا بوده و شامل برندهای کوالاتکس و آناگرام هستند . 
فقط دقت کنید که هنگام خرید بادکنک هلیومی مطمئن شوید که هلیوم خالص دریافت میکنید . در صورتی که هلیوم با هیدروژن مخلوط شده باشد خطر اشتعال زایی داشته و براحتی مهمانی شاد شما را به خاطره ای بد تبدیل میکند . 
برای تست گاز هلیوم یک کبریت یا فندک به بادکنک گاز شده  در فضای تاریک بگیرید . اکر یه آتش لحظه ای مشاهده کردید . آن گاز هلیوم خالص نیست . 
اکر بادکنک های چینی عروسکی را دیدید که با گاز معلق هستند بدانید که آن گاز نمیتواند هلیوم خالص باشد . هلیوم خالص امکان معلق نمودن بادکنک های چینی پلی اتیلن ( بادکنک های عروسکی ) را ندارد.

بادکنک فویلی کد 15791

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 10937

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 15771

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 15866

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 16031

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 17072

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 15796

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 18995

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 24489

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 25317

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 29343

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 29862

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 31078

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 32344

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 880989

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 61881

150,000 ریال