اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

تولد نوزاد

بادکنک های فویلی بخاطر براق بودن و تنوع طرح های آن بسیار در خلق جلوه های بصری مراسم دارند . زیبایی بادکنک های فویلی معلق و شناور در هوا جذابیت فراوانی دارند و کمتر کسی است که بادکنک گازی فویلی را دوست نداشته باشد . 
بادکنک های فویلی هلیومی شرکت آقای بادکنک فقط محصول امریکا بوده و شامل برندهای کوالاتکس و آناگرام هستند . 
فقط دقت کنید که هنگام خرید بادکنک هلیومی مطمئن شوید که هلیوم خالص دریافت میکنید . در صورتی که هلیوم با هیدروژن مخلوط شده باشد خطر اشتعال زایی داشته و براحتی مهمانی شاد شما را به خاطره ای بد تبدیل میکند . 
برای تست گاز هلیوم یک کبریت یا فندک به بادکنک گاز شده  در فضای تاریک بگیرید . اکر یه آتش لحظه ای مشاهده کردید . آن گاز هلیوم خالص نیست . 
اکر بادکنک های چینی عروسکی را دیدید که با گاز معلق هستند بدانید که آن گاز نمیتواند هلیوم خالص باشد . هلیوم خالص امکان معلق نمودن بادکنک های چینی پلی اتیلن ( بادکنک های عروسکی ) را ندارد.

بادکنک فویلی کد 25210

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 25856

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 28170

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 35316

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 35419

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 45109

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 17079

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 13912

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 25726

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 25746

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 13958

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 14500

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 86890

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 14637

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 86885

150,000 ریال

بادکنک فویلی کد 14659

150,000 ریال