انتخاب روبان (رایگان)

همه بادکنک های گازی ارائه شده 120 سانتی متر روبان دارند رنگ روبان بستگی به سلیقه شماست.
در بعضی از مواقع بهتر است رنگ روبان متفاوت با رنگ بادکنک گازی باشد.
دقت نمایید که بادکنک گازی وقتی باد می شود حدود 35 سانت ارتفاع دارد و پس از اینکه به روبانی با ارتفاع 120 سانت وصل شود حدود 150 سانتی متر ارتفاع پیدا می کند. به عبارتی اگر این بادکنک در محلی که ارتفاع سقف آن حدود 270 سانتی متر است قرار گیرد قسمت پایین روبان حدود 120 سانتی متر از زمین فاصله دارد.
اگر نیاز به روبان بلندتر دارید لطفا در قسمت توضیحات ذکر فرمایید.
در صورتی که تمایل دارید می توانید با یک چاقو پایین روبان را با کمی فشار فر بدهید.
روبان طلایی بادکنک گازی

روبان طلایی بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان قرمز بادکنک گازی

روبان قرمز بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان یاسی بادکنک گازی

روبان یاسی بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان مشکی بادکنک گازی

روبان مشکی بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان بنفش بادکنک گازی

روبان بنفش بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان سرخابی بادکنک گازی

روبان سرخابی بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان سبزپررنگ بادکنک گازی

روبان سبزپررنگ بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان آبی کمرنگ بادکنک گازی

روبان آبی کمرنگ بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان سبزکمرنگ بادکنک کازی

روبان سبزکمرنگ بادکنک کازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان نارنجی بادکنک گازی

روبان نارنجی بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان آبی پررنگ بادکنک گازی

روبان آبی پررنگ بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان سفید بادکنک گازی

روبان سفید بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان زرد بادکنک گازی

روبان زرد بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان صورتی بادکنک گازی

روبان صورتی بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت
روبان نقره ای بادکنک گازی

روبان نقره ای بادکنک گازی

تماس برای دریافت قیمت