وزنه نگهدارنده

بادکنک های گازی اصولا به 2 روش مهار می شوند: روش اول با حلقه است که برای هر بادکنک گازی یک حلقه استفاده میشود و روش دوم زمانی است که میخواهید چند بادکنک گازی را به صورت بوکت یا دسته گل داشته باشید. در این حالت حدود 5 تا 9 بادکنک را باید به یک وزنه متصل کنید.
برای نگهداری چند بادکنک گازی می توانید از وزنه مخصوص بادکنک یا وزنه های فانتزی و یا پایه های بادکنکی استفاده کنید.
برای ساخت دسته گل های بادکنکی ابتدا باید ارتفاع روبان بادکنک های خود را به شکلی که دوست دارید تنظیم کنید و سپس کل روبان ها را از یک نقطه گره بزنید حال می توانید یکی از روبان ها را به پایه خود وصل کنید.و بوکت و دسته گل بادکنکی خود را بسازید.
پایه بادکنک قلب

پایه بادکنک قلب

تماس برای دریافت قیمت
پایه بادکنک مکعب قرمز

پایه بادکنک مکعب قرمز

تماس برای دریافت قیمت
پایه بادکنک فنری

پایه بادکنک فنری

تماس برای دریافت قیمت
پایه بادکنک ستاره طلایی

پایه بادکنک ستاره طلایی

تماس برای دریافت قیمت
حلقه بادکنک

حلقه بادکنک

تماس برای دریافت قیمت
پایه بادکنک قلب قرمز

پایه بادکنک قلب قرمز

تماس برای دریافت قیمت
پایه مکعب نقره ای

پایه مکعب نقره ای

تماس برای دریافت قیمت
پایه مکعب طلایی

پایه مکعب طلایی

تماس برای دریافت قیمت