اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

وزنه نگهدارنده

بادکنک های گازی اصولا به 2 روش مهار می شوند: روش اول با حلقه است که برای هر بادکنک گازی یک حلقه استفاده میشود و روش دوم زمانی است که میخواهید چند بادکنک گازی را به صورت بوکت یا دسته گل داشته باشید. در این حالت حدود 5 تا 9 بادکنک را باید به یک وزنه متصل کنید.
برای نگهداری چند بادکنک گازی می توانید از وزنه مخصوص بادکنک یا وزنه های فانتزی و یا پایه های بادکنکی استفاده کنید.
برای ساخت دسته گل های بادکنکی ابتدا باید ارتفاع روبان بادکنک های خود را به شکلی که دوست دارید تنظیم کنید و سپس کل روبان ها را از یک نقطه گره بزنید حال می توانید یکی از روبان ها را به پایه خود وصل کنید.و بوکت و دسته گل بادکنکی خود را بسازید.
balloon-essentials

پایه بادکنک قلب

تماس برای دریافت قیمت
balloon-base

پایه بادکنک مکعب قرمز

تماس برای دریافت قیمت
balloon-base

پایه بادکنک فنری

تماس برای دریافت قیمت
balloon-base

پایه بادکنک ستاره طلایی

تماس برای دریافت قیمت
balloon-ring

حلقه بادکنک

تماس برای دریافت قیمت
balloon-essentials

پایه بادکنک قلب قرمز

تماس برای دریافت قیمت
balloon-essentials

پایه مکعب نقره ای

تماس برای دریافت قیمت
balloon-essentials

پایه مکعب طلایی

تماس برای دریافت قیمت