اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

در مناسبت های ملی و اعیاد بخاطر ازدحام جمعیت و شرایط خاص مراسم به موارد زیادی نیاز است که بالطبع بهتر است بجای خریداری کرایه کنید.
از مهمترین موارد کرایه اجناس میز و صندلی است ولی موارد دیگری نیز از جمله راه بند، زنجیر جداکننده، سینی پذیرایی، لوازم صوتی و نور پردازی ، گردونه قرعه کشی و ... نیز از مایحتاج مناسبت های ملی و اعیاد است.
دقت داشته باشید در بعضی از مراسم ها بخاطر زیاد بودن جمعیت نیاز به میز و صندلی با تیراژ بالا وجود داردو در این موارد حتما 20 روز زودتر سفارش خود را اعلام فرمایید.
حتما توجه داشته باشید در محل مراسم شخصی آگاه از موارد حضور داشته باشد تا درست اجناس را تحویل بگیرد. در این نوع مراسم ها بخاطر اینکه تعداد زیادی از افراد در زمینه های مختلف مسئولیت دارند مشکلات زیادی در دریافت و تحویل لوازم کرایه پیش می آید.

باند

تماس برای دریافت قیمت

تی وی شهری

تماس برای دریافت قیمت

رقص نور

تماس برای دریافت قیمت

مووینگ

تماس برای دریافت قیمت

میکسر صدا

تماس برای دریافت قیمت

میکسر نور

تماس برای دریافت قیمت