اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

کارت آویز بادکنک گازی

کارت آویز بادکنک گازی برای موارد ی استفاده میشود که بخواهید بادکنک های گازی شما پیامی را بصورت متن یا بصورت عکس به مخاطب ارائه دهد . در جشن تولد بیشتر مواقع یک طرف کارت آویز را عکس شخص متولد و در طرف دیگر میتواند هر نوع متنی قرار گیرد .در مراسم های شرکتی و رسمی کارت آویز را با نام برند مربوطه طراحی و اجرا میشود .
کارت های آویز حداکثر میتوانند 5 گرم باشند و امکان آنرا دارند که بصورت مختلفی مثل قلب . گرد . ستاره و ...  برش بخورند   
شرکت آقای بادکنک کارت آویز را برای شما بصورت طراحی و اجرا میکند . فقط دقت داشته باشید برای طراحی کارت آویز عکس ها ی مورد نظر را بصورت فایل با برنامه تلگرام ارسال کنین تا کیفیت عکس پایین نیاید
pendant-cards

کارت آویز دایره با عکس

تماس برای دریافت قیمت
pendant-cards

کارت آویز دایره بدون عکس

تماس برای دریافت قیمت
pendant-cards

کارت آویز ستاره با عکس

تماس برای دریافت قیمت
pendant-cards

کارت آویز ستاره بدون عکس

تماس برای دریافت قیمت
pendant-cards

کارت آویز قلب با عکس

تماس برای دریافت قیمت
pendant-cards

کارت آویز قلب بدون عکس

تماس برای دریافت قیمت
pendant-cards

کارت آویز مدل دار شرگت ها

تماس برای دریافت قیمت
pendant-cards

کارت آویز مدل دار مناسبت ها

تماس برای دریافت قیمت