اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

کارت آویز بادکنک گازی

کارت آویز بادکنک گازی برای موارد ی استفاده میشود که بخواهید بادکنک های گازی شما پیامی را بصورت متن یا بصورت عکس به مخاطب ارائه دهد . در جشن تولد بیشتر مواقع یک طرف کارت آویز را عکس شخص متولد و در طرف دیگر میتواند هر نوع متنی قرار گیرد .در مراسم های شرکتی و رسمی کارت آویز را با نام برند مربوطه طراحی و اجرا میشود .
کارت های آویز حداکثر میتوانند 5 گرم باشند و امکان آنرا دارند که بصورت مختلفی مثل قلب . گرد . ستاره و ...  برش بخورند   
شرکت آقای بادکنک کارت آویز را برای شما بصورت طراحی و اجرا میکند . فقط دقت داشته باشید برای طراحی کارت آویز عکس ها ی مورد نظر را بصورت فایل با برنامه تلگرام ارسال کنین تا کیفیت عکس پایین نیاید

کارت آویز دایره با عکس

تماس برای دریافت قیمت

کارت آویز دایره بدون عکس

تماس برای دریافت قیمت

کارت آویز ستاره با عکس

تماس برای دریافت قیمت

کارت آویز ستاره بدون عکس

تماس برای دریافت قیمت

کارت آویز قلب با عکس

تماس برای دریافت قیمت

کارت آویز قلب بدون عکس

تماس برای دریافت قیمت

کارت آویز مدل دار شرگت ها

تماس برای دریافت قیمت

کارت آویز مدل دار مناسبت ها

تماس برای دریافت قیمت