اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

لوازم فانتزی

پس از ظروف تولد و استند تولد ، لوازم های فانتزی هستند که میز تولد را تکمیل می کنند اگر این لوازم نباشند جایگاه تولد مقداری خلوت به نظر می رسد . ترجیحا سعی کنید لوازم های فانتزی را طوری تهیه کنید که بتوانید به میز تولد خود تقارن بدهید تا در زیبایی آن تاثیر بیشتری داشته باشد. از لوازم های فانتزی با ایده های خاص میتوان بهره گرفت
پاکت گیفت – بوم امضا مهمان – لیبل صندلی – تاپرهای فانتزی – آویز بادبزنی یا پیپر فنس – گل کاغذی – گل بلندر – ردپا – حلقه دستمال – آویز ولکام از جمله لوازم فانتزی هستند . لوازم های فانتزی به صورت آماده وجود ندارند و شرکت آقای بادکنک فقط به صورت سفارشی میتواند اقلام فانتزی را ارائه نماید

آویز ولکام

تماس برای دریافت قیمت

آویز بادبزنی

تماس برای دریافت قیمت

پاکت گیفت

تماس برای دریافت قیمت

تاپر عکاسی

تماس برای دریافت قیمت

تاج

تماس برای دریافت قیمت

جعبه گیفت

تماس برای دریافت قیمت

حلقه دستمال

تماس برای دریافت قیمت

دستمال کاغذی

تماس برای دریافت قیمت

دفترچه یادگاری

تماس برای دریافت قیمت

رد پا

تماس برای دریافت قیمت

فلش راهنما

تماس برای دریافت قیمت

کارت دعوت تلگرامی

تماس برای دریافت قیمت

کارت دعوت سفارشی

تماس برای دریافت قیمت

کلاه تولد

تماس برای دریافت قیمت

گل های کاغذی

تماس برای دریافت قیمت

قاب عکاسی فانتزی

تماس برای دریافت قیمت