اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

موزیک و سرگرمی جشن عقد و عروسی

در مراسم های مختلط مهمترین قسمت شادی مراسم برعهده دیجی مراسم است . اوست که کلیه مراسم را مدیریت میکند و ایتم های یک مراسم بطور منظم اجرا میکند .
ورود عروس و داماد . مراسم کیک .رقص تانگو . رقص مهمان .رقص عروس و داماد . و .....
در مراسم های جدا یا غیر مختلط نیز بعضی اوقات دیجی برای سالن خانم ها در نظرگرفته میشود .
که در این صورت نیز دیجی خانم بیشتر موارد فوق را اجرا میکند . ولی اگر دیجی فقط برای سالن آقایان باشد در بیشتر اوقات فقط مراسم ورود داماد و رقص مهمان انجام میشود .
در مراسم های غیر مختلط بهتر است در سالن خانم ها دیجی خانم داشه باشید و در سالن آقایان یه شو من یا شعبده باز ، این شکل بهترین حالتی است که باعث شادی برای کلیه مهمانان خواهدشد .. فقط دقت داشته باشید که اگر هم دیجی خانم و هم شو من نیاز دارید حتما آنرا از یک مجموعه انتخاب کنید تا دیجی خانم بتواند با شومن ارتباط کاری قوی داشته و باعث اختلال در کار یکدیگر نشوند.
music-fun-young-ceremony

لوازم موزیک (4)

تماس برای دریافت قیمت
music-fun-young-ceremony

لوازم موزیک (5)

تماس برای دریافت قیمت
fun-celebration-music

موزیک عروسی

تماس برای دریافت قیمت
fun-celebration-music

موزیک عروسی

تماس برای دریافت قیمت
fun-celebration-music

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت
fun-celebration-music

رقص نور

تماس برای دریافت قیمت
fun-celebration-music

رقص نور

تماس برای دریافت قیمت
fun-celebration-music

رقص نور

تماس برای دریافت قیمت
fun-celebration-music

موزیک عروسی

تماس برای دریافت قیمت
fun-celebration-music

دی جی مراسم بعد از تالار

تماس برای دریافت قیمت
fun-celebration-music

موزیک عروسی

تماس برای دریافت قیمت
fun-celebration-music

موزیک عروسی

تماس برای دریافت قیمت
fun-celebration-music

موزیک عروسی

تماس برای دریافت قیمت