اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

موزیک و سرگرمی جشن عقد و عروسی

در مراسم های مختلط مهمترین قسمت شادی مراسم برعهده دیجی مراسم است . اوست که کلیه مراسم را مدیریت میکند و ایتم های یک مراسم بطور منظم اجرا میکند .
ورود عروس و داماد . مراسم کیک .رقص تانگو . رقص مهمان .رقص عروس و داماد . و .....
در مراسم های جدا یا غیر مختلط نیز بعضی اوقات دیجی برای سالن خانم ها در نظرگرفته میشود .
که در این صورت نیز دیجی خانم بیشتر موارد فوق را اجرا میکند . ولی اگر دیجی فقط برای سالن آقایان باشد در بیشتر اوقات فقط مراسم ورود داماد و رقص مهمان انجام میشود .
در مراسم های غیر مختلط بهتر است در سالن خانم ها دیجی خانم داشه باشید و در سالن آقایان یه شو من یا شعبده باز ، این شکل بهترین حالتی است که باعث شادی برای کلیه مهمانان خواهدشد .. فقط دقت داشته باشید که اگر هم دیجی خانم و هم شو من نیاز دارید حتما آنرا از یک مجموعه انتخاب کنید تا دیجی خانم بتواند با شومن ارتباط کاری قوی داشته و باعث اختلال در کار یکدیگر نشوند.

لوازم موزیک (4)

تماس برای دریافت قیمت

لوازم موزیک (5)

تماس برای دریافت قیمت

موزیک عروسی

تماس برای دریافت قیمت

موزیک عروسی

تماس برای دریافت قیمت

لوازم موزیک

تماس برای دریافت قیمت

رقص نور

تماس برای دریافت قیمت

رقص نور

تماس برای دریافت قیمت

رقص نور

تماس برای دریافت قیمت

موزیک عروسی

تماس برای دریافت قیمت

دی جی مراسم بعد از تالار

تماس برای دریافت قیمت

موزیک عروسی

تماس برای دریافت قیمت

موزیک عروسی

تماس برای دریافت قیمت

موزیک عروسی

تماس برای دریافت قیمت