اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

عروسک ها

خرس کلاه حصیری

250,000 ریال

خرس عاشق

250,000 ریال

خرس سفید با شال قرمز

550,000 ریال

خرس پاپیونی

550,000 ریال

خرس پاندا

450,000 ریال

خرس نانو سرخابی

500,000 ریال

خرس مودار قهوه ای

500,000 ریال

سگ نانو سبز

500,000 ریال

سگ کرواتی

500,000 ریال

سگ پاپی

450,000 ریال

خرگوش گوش دراز بزرگ

1,000,000 ریال

خرگوش کیف دار

500,000 ریال

خرگوش سفید کلاه دار

500,000 ریال

خرگوش آلیس

650,000 ریال

خرگوش می تو کوچک

400,000 ریال

خرگوش می تو متوسط

500,000 ریال