اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

پکیج هاي کامل

مشتری محترم توجه داشته باشید آیتم های پکیج های تخفیف دار یا پکیج های کامل قابل تغییر نیستند و ضمنا تنها تفاوتی که بین پکیج های کامل و تخفیف دار وجود دارد زمان رزرو مراسم است به این معنی که پکیج های تخفیف دار حداقل 1 ماه زودتر از تاریخ مراسم باید رزرو شوند و پکیج های کامل 10 روز قبل از مراسم و از همه مهمتر مبلغ پکیج های تخفیف دار با %10 تخفیف محاسبه میشود.
در صورتی که تمایل به انتخاب آیتم های مراسم خود دارید از مابقی سرمنوهای این بخش آیتم های مورد نظرتان را انتخاب کنید مثلا تزئینات ، غذا و پذیرایی و ....

پکیج جشن آغاز سال مدارس

پکیج جشن آغاز سال مدارس

تماس برای دریافت قیمت
پکیج آغاز سال مدارس (VIP)

پکیج آغاز سال مدارس (VIP)

تماس برای دریافت قیمت
پکیج دهه فجر مدارس

پکیج دهه فجر مدارس

تماس برای دریافت قیمت
پکیج دهه فجرمدارس (VIP)

پکیج دهه فجرمدارس (VIP)

تماس برای دریافت قیمت
پکیج جشن آغاز سال مهد کودک

پکیج جشن آغاز سال مهد کودک

تماس برای دریافت قیمت
پکیج آغاز سال مهد (VIP)

پکیج آغاز سال مهد (VIP)

تماس برای دریافت قیمت
پکیج جشن الفبا مدارس

پکیج جشن الفبا مدارس

تماس برای دریافت قیمت
پکیج جشن الفبا مدارس (VIP)

پکیج جشن الفبا مدارس (VIP)

تماس برای دریافت قیمت
پکیج فارغ التحصیلی مدارس

پکیج فارغ التحصیلی مدارس

تماس برای دریافت قیمت
پکیج فارغ التحصیلی (VIP)

پکیج فارغ التحصیلی (VIP)

تماس برای دریافت قیمت
پکیج جشن نوروز مهد کودک

پکیج جشن نوروز مهد کودک

تماس برای دریافت قیمت
پکیج جشن نوروز مهد(VIP)

پکیج جشن نوروز مهد(VIP)

تماس برای دریافت قیمت
پکیج جشن تکلیف مدارس

پکیج جشن تکلیف مدارس

تماس برای دریافت قیمت
پکیج جشن تکلیف مدارس(VIP)

پکیج جشن تکلیف مدارس(VIP)

تماس برای دریافت قیمت
پکیج جشن یلدا مهد کودک

پکیج جشن یلدا مهد کودک

تماس برای دریافت قیمت
پکیج جشن یلدا مهد (VIP)

پکیج جشن یلدا مهد (VIP)

تماس برای دریافت قیمت