اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

پکیج هاي کامل

مشتری محترم توجه داشته باشید آیتم های پکیج های تخفیف دار یا پکیج های کامل قابل تغییر نیستند و ضمنا تنها تفاوتی که بین پکیج های کامل و تخفیف دار وجود دارد زمان رزرو مراسم است به این معنی که پکیج های تخفیف دار حداقل 1 ماه زودتر از تاریخ مراسم باید رزرو شوند و پکیج های کامل 10 روز قبل از مراسم و از همه مهمتر مبلغ پکیج های تخفیف دار با %10 تخفیف محاسبه میشود.
در صورتی که تمایل به انتخاب آیتم های مراسم خود دارید از مابقی سرمنوهای این بخش آیتم های مورد نظرتان را انتخاب کنید مثلا تزئینات ، غذا و پذیرایی و ....

پکیج افتتاحیه فروشگاه ها A

تماس برای دریافت قیمت

پکیج افتتاحیه فروشگاه ها B

تماس برای دریافت قیمت

پکیج افتتاحیه فروشگاه ها C

تماس برای دریافت قیمت

پکیج افتتاحیه شعب برندها A

تماس برای دریافت قیمت

پکیج افتتاحیه شعب برندها B

تماس برای دریافت قیمت

پکیج افتتاحیه شعب برندها C

تماس برای دریافت قیمت