تزئینات مراسم هاي ملی و اعیاد

در مناسبت های ملی و اعیاد بیشتر تزیینات مراسم شامل ریسه های پرچم، بادکنک آرایی، گل مصنوعی و طبیعی، انواع بنر و حریر با رنگ های مخصوص مراسم است، البته تزیینات بستگی مستقیم به فضا و بودجه شما دارد.
در بعضی از فضاها امکان بادکنک آرایی بخاطر حجم زیاد بادکنک وجود ندارد و گل آرایی بسیار زیباتر خواهد بود.
اگر نمیدانید که از چه المان هایی برای مراسم استفاده کنید چند عکس از فضای مراسم ارسال کنید ما بهترین ها را نسبت به بودجه و فضای شما پیشنهاد خواهیم داد.
اگر نیاز به دکور سازی دارید و میخواهید یک فضای خاص ایجاد کنید حتما محل شما نیاز به بازدید خواهد داشت. چون متریال هایی مثل اسپیس و ورق نئوپان و فوم ابعاد و شرایط خود را دارند و باید حتما کاملا کارشناسی شود.

حریر آرایی اعیاد

حریر آرایی اعیاد

تماس برای دریافت قیمت
پیپرفنس مراسم ملی

پیپرفنس مراسم ملی

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک آرایی مراسم ملی

بادکنک آرایی مراسم ملی

تماس برای دریافت قیمت
بادکنک آرایی اعیاد ملی

بادکنک آرایی اعیاد ملی

تماس برای دریافت قیمت
ستون بادکنکی اعیاد ملی

ستون بادکنکی اعیاد ملی

تماس برای دریافت قیمت
ستون بادکنکی مراسم ملی

ستون بادکنکی مراسم ملی

تماس برای دریافت قیمت
تزیینات مراسم ملی

تزیینات مراسم ملی

تماس برای دریافت قیمت
آرک با طرح پرچم ایران

آرک با طرح پرچم ایران

تماس برای دریافت قیمت
حریر آرایی مراسم ملی

حریر آرایی مراسم ملی

تماس برای دریافت قیمت
گل آرایی مراسم ملی

گل آرایی مراسم ملی

تماس برای دریافت قیمت
نور آرایی مراسم ملی

نور آرایی مراسم ملی

تماس برای دریافت قیمت
ریسه عید غدیر

ریسه عید غدیر

تماس برای دریافت قیمت