اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

ظروف کرایه مراسم شرکت ها و برند ها

کلمن

تماس برای دریافت قیمت

کولر آبی

تماس برای دریافت قیمت

کولر گازی

تماس برای دریافت قیمت

میز کویین مربع

تماس برای دریافت قیمت

کولر گازی ایستاده

تماس برای دریافت قیمت

لگن

تماس برای دریافت قیمت

میز سواره ال ای دی

تماس برای دریافت قیمت

میز عسلی تلسکوپی

تماس برای دریافت قیمت

میز عسلی معمولی

تماس برای دریافت قیمت

نمکدان

تماس برای دریافت قیمت

یخدان

تماس برای دریافت قیمت

پایه بنر

تماس برای دریافت قیمت

پایه کیک طلایی

تماس برای دریافت قیمت

پایه کاپ کیک طلایی

تماس برای دریافت قیمت

کاپ گل طلایی

تماس برای دریافت قیمت

تخته گچی دور طلایی

تماس برای دریافت قیمت