اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

ظروف کرایه مراسم شرکت ها و برند ها

پایه گل طلایی

تماس برای دریافت قیمت

سینی طلایی

تماس برای دریافت قیمت

ست ظروف طلایی

تماس برای دریافت قیمت

پایه کاپ کیک نقره ای

تماس برای دریافت قیمت

پایه کیک نقره ای

تماس برای دریافت قیمت

کاپ گل نقره ای

تماس برای دریافت قیمت

شمعدان نقره ای

تماس برای دریافت قیمت

ست ظروف نقره ای

تماس برای دریافت قیمت

پایه کیک کریستال

تماس برای دریافت قیمت

پایه کاپ کیک چوبی

تماس برای دریافت قیمت

پایه کاپ کیک طلقی

تماس برای دریافت قیمت

ظرف پایه دار دور توری

تماس برای دریافت قیمت

ظرف بدون پایه دور توری

تماس برای دریافت قیمت

ظرف پایه دار بلند درب دار

تماس برای دریافت قیمت

ظرف پایه دار درب دار

تماس برای دریافت قیمت