لوازم و ظروف کرایه غرفه هاي نمایشگاهی

پایه ضربدری دوبل

پایه ضربدری دوبل

تماس برای دریافت قیمت
لیزر انیمیشن

لیزر انیمیشن

تماس برای دریافت قیمت
فلاشر

فلاشر

تماس برای دریافت قیمت
ساب اکتیو

ساب اکتیو

تماس برای دریافت قیمت
دستگاه مه ساز

دستگاه مه ساز

تماس برای دریافت قیمت
لیزر آبی

لیزر آبی

تماس برای دریافت قیمت
لیزر سه رنگ

لیزر سه رنگ

تماس برای دریافت قیمت
لیزر بارانی

لیزر بارانی

تماس برای دریافت قیمت
هدست و میکروفن بی سیم

هدست و میکروفن بی سیم

تماس برای دریافت قیمت
مووینگ بیم

مووینگ بیم

تماس برای دریافت قیمت
مینی بیم

مینی بیم

تماس برای دریافت قیمت
مووینگ وش

مووینگ وش

تماس برای دریافت قیمت
مینی وش

مینی وش

تماس برای دریافت قیمت
dinner-evening-meal

سینی بامبو مستطیل بزرگ

تماس برای دریافت قیمت
dinner-evening-meal

سینی بامبو مستطیل کوچک

تماس برای دریافت قیمت
dinner-evening-meal

سینی بامبو گرد بزرگ

تماس برای دریافت قیمت