لوازم و ظروف کرایه غرفه هاي نمایشگاهی

dinner-evening-meal

سینی بامبو گرد کوچک

تماس برای دریافت قیمت
dinner-evening-meal

سینی یونولیت

تماس برای دریافت قیمت
صندلی کودک پلاستیکی

صندلی کودک پلاستیکی

تماس برای دریافت قیمت
میز گودگ پلاستیکی

میز گودگ پلاستیکی

تماس برای دریافت قیمت
دستگاه ثبت شماره مشتری

دستگاه ثبت شماره مشتری

تماس برای دریافت قیمت