فینگر فود

finger-food

راتا مرغ و پسته

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

راتا میگو

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

بال مرغ کنجدی

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

پیراشکی پیتزایی

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

توپک سیب زمینی

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

توپک مرغ

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

سوسیس

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

کوردن بلو

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

پیراشکی گوشت وقارچ

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

پیراشکی مرغ و سبزیجات

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

پیراشکی مرغ و قارچ

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

مینی ساندویچ الویه

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

مینی ساندویچ برگر

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

مینی ساندویچ چیکن

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

مینی ساندویچ ژامبون

تماس برای دریافت قیمت
finger-food

مینی پیتزا مخلوط

تماس برای دریافت قیمت