اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

مراسم مناسبت های ملی و اعیاد

amusement-park

ترامپولین

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

توپ جادویی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

جامپینگ بادی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

سرسره بادی بزرگ

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

سرسره بادی کوچک

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

سرسره بادی متوسط

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

صخره بازی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

فوتبال حبابی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

فوتبال دستی 30 نفره

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

فوتبال دستی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

قلعه بادی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

لیزر تگ

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

مچ اندازی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

واقعیت مجازی

تماس برای دریافت قیمت
amusement-park

هنداستیپ

تماس برای دریافت قیمت
advertizing-balloons

بالن تبلیغاتی 3 متری با پایه

تماس برای دریافت قیمت