اجرای جشن های اردیبهشت ماه با تخفیف ویژه
ثبت نام تا آخر ماه
روز باقی مانده

استندهای فوم برد

در جشن تولد کودکان استندهای رو میزی یا استندهای ایستاده جلوی میز در شکل ظاهری جایگاه تولد تاثیر بسزایی دارند.
استندهای فومی ( فوم برد ) به قطر 5 یا 10 میلی متر عرضه می شوند و طرح مورد نظر به صورت کاغذ روی آن چسبانده می شود. نوع برش آن نیز با دست انجام می شود.
می توان گفت بهترین نوع استند ها از نظر متریال و کارایی و قیمت استندهای فوم برد هستند.
استندهای فوم برد حداکثر تا ارتفاع یک متر قابل ارائه هستند. برای سفارش استند فوم برد حدود 4 روز قبل از مراسم سفارش خود را ثبت کنید. اگر به استندهایی نیاز دارید که در سایت نیست با واحد فروش شرکت تماس بگیرید.

استند موآنا

تماس برای دریافت قیمت

استند مونسترهای

تماس برای دریافت قیمت

استند میکی موس

تماس برای دریافت قیمت

استند مینی موس

تماس برای دریافت قیمت

استند مینیون

تماس برای دریافت قیمت

استند نوزاد پسر

تماس برای دریافت قیمت

استند نوزاد دختر

تماس برای دریافت قیمت

استند ولکام

تماس برای دریافت قیمت

استند دختر دراکولا

تماس برای دریافت قیمت