پکیج های موزیک بزرگسال

پکیج A

مبلغ

6,800,000 تومان

پکیج B

مبلغ

8,800,000 تومان

پکیج C

مبلغ

11,800,000 تومان

پکیج D

مبلغ

16,000,000 تومان

توضیحات کامل پکیج های موزیک بزرگسال


شرایط ویژه پرداخت
(مخصوص اجرای مراسم های صفر تا صد شما)

50درصد هنگام عقد قرارداد
30 درصد دو روز قبل از مراسم
20 درصد پس از اجرای مراسم
و رضایت شما

هدیه ویژه جهت سفارشات آیتمی مراسم

4 آیتم از مراسم را انتخاب کنید،
آیتم پنجم را رایگان از ما هدیه بگیرید.