پکیج های موزیک کودک

پکیج A

مبلغ

4,500,000 تومان

پکیج B

مبلغ

6,300,000 تومان

پکیج C

مبلغ

4,300,000 تومان

پکیج D

مبلغ

6,600,000 تومان

پکیج E

مبلغ

5,200,000 تومان

توضیحات کامل پکیج های موزیک کودک

• تفاوت دیجی کودک و یا عمو موسیقی در این است که عمو موسیقی ها همراه با ارگ مراسم خود را انجام میدهند و در طی مراسم فقط از پلی بک استفاده نمیکنند 

• علت اینکه در بعضی از پکیج های موسیقی موارد سرگرمی کودک وجود دارد این است که این آیتم ها به تنهایی جذابیت زیادی برای بچه ها ندارند و بالطبع در کنار هم بودم موزیک با آیتم های سرگرمی کودکان بسیار برای کودکان جذاب تر است . 

• مدت زمان اجرای دیجی کودک 2 ساعت است 

• تجهیزات دیجی بستگی به نوع پکیج متغیر است 

• تجهیزات عمو موسیقی  در این پکیج شامل یک باند و سیستم دیجی و ارگ است 

• دی جی های کودک در بیشتر مواقع خانم هستند 

• امور انجام کرفته دیجی در مراسم شامل : کنترل و مدیریت کودکان ، اجرای مراسم برش کیک ، بازی با کودکان نسبت به نوع جنسیت و رنج سنی ، بازی با مادران و کودکان ، مسابقات بین کودکان ، پلی نمودن انواع موزیک ها به جهت رقص مهمانان بزرگسال و کودکان 

• بهترین مدت زمان اجرای عروسک تنپوش یا دلقک و یا پرنسس ، 1 ساعت است 

• بستگی به نوع مراسم شما و شرایط عروسک این امکان وجود دارد که عروسک گردان در عروسک های عادی غیر حجیم خانم باشد 

• عملکرد عروسک تنپوش یا دلقک و یا پرنسس با حضور دی جی یا موزیک در مراسم بسیار بهتر خواهد بود 

• عروسک های تنپوش یا دلقک و یا پرنسس ها در مراسم برش کیک ، در بازی های کودکان ، در عکس های کودک متولد و در عکس های کلیه کودکان دعوت شده حضور میابند 

 

شرایط ویژه پرداخت
(مخصوص اجرای مراسم های صفر تا صد شما)

50درصد هنگام عقد قرارداد
30 درصد دو روز قبل از مراسم
20 درصد پس از اجرای مراسم
و رضایت شما

هدیه ویژه جهت سفارشات آیتمی مراسم

4 آیتم از مراسم را انتخاب کنید،
آیتم پنجم را رایگان از ما هدیه بگیرید.